Τα παρακάτω παιχνίδια αφορούν την συνέντευξη της 15/09//2020 που θα γίνει στο PLAYCE Πανόρμου και αφορά νέους συνεργάτες για το κατάστημα Αιγάλεω και Ζωγράφου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν κατανοήσει καλά τους κανόνες των παιχνιδιών αλλά και να είναι σε θέση να τα εξηγήσουν σε κάποιον που δεν τα ξέρει με ευχάριστο τρόπο.  

Name
Last updated
Views
Favorites
Contributors